Nationalpark-Donau-Auen-9298-75-Fauna-WT-Fische-Zingel,Grotensohn.jpg
Nationalpark-Donau-Auen-14601-75-Fauna-WT-Fische-Zingel,Jurajda.jpg

Kolok veľký

Zingel zingel

Kolok veľký patrí dočeľade ostriežovitých rýb. Vyskytuje sa iba v Dunaji a niektorých jeho prítokoch.

Charakteristické znaky
Kolok veľký má dlhé pretiahnuté telo vretenovitého tvaru. Hlava je sploštená, pri pohľade zhora trojuholníkového tvaru. Jeho dve chrbtové plutvy nie sú navzájom prepojené. Sfarbenie bokov je žlto-šedé, brucho je belavé. Dĺžka jeho tela dosahuje 20 až 30 cm.

Rozšírenie
Vyskytuje sa v mierne tečúcich riečnych úsekoch Dunaja, rieky Prut a Dnester a v ich niektorých prítokoch. V Rakúsku sa hojne vyskytuje v niektorých dunajských priehradách, kde sa primerane prihliada na ich požiadavky.

Ohrozenia a ochrana
V Európe mu hrozí vyhynutie, na Dunaji nie je ohrozeným druhom.

Spôsob života
Kolok veľký sa zdržiava pri dne rieky. Cez deň sa ukrýva medzi kameňmi, koreňmi rastlín a v pobrežných dutinách. V noci sa presúva trhavým pohybom po dne toku. Živí sa drobnými vodnými živočíchmi, niekedy uloví aj malé ryby. Samička kladie vajíčka v období neresenia od marca do mája na zaplavené štrkovité brehy.

Zaujímavosti
Oči kolka sa pohybujú nezávisle na sebe a v polšere svietia nazeleno. 

🍪

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, andere helfen uns dabei die Nutzungserfahrung zu verbessern.