Sprache SK
DE EN SK

Vitajte na webovej stránke národného parku!

Vážení hostia Národného parku!
 
V návštevníckom centre Národného parku schlossORTH sa tešíme na Vašu návštevu. Otváracie hodiny až do odvolania:
Pondelok až piatok 12 - 18 hod., soboty, nedele a sviatky 9 - 18 hod.

Na ochranu všetkých hostí a našich zamestnancov však platia bezpečnostné opatrenia:
 
V celom interiéri zámku sa vyžaduje ochrana úst a nosa, okrem detí do 6 rokov. V celom areáli žiadame, aby ste od ostatných ľudí, ktorí nežijú v jednej domácnosti s Vami, udržiavali odstup najmenej jeden meter. Vytvárame podmienky na pravidelné umývanie a dezinfekciu rúk.
 
Z dôvodu oficiálnych požiadaviek je ponuka v centre Národného parku schlossORTH v súčasnosti obmedzená. Je možné navštíviť zážitkovú zónu zámockého ostrova (Schlossinsel), salónik Národného parku (Nationalparklounge) a novú výstavu „Na vzostupe. Návrat orliaka morského“ vo vyhliadkovej veži, v budove je obmedzenie vstupu najviac pre 5 osôb súčasne. V súčasnosti nebudú prebiehať prehliadky výstavou „DonAUräume“, preto prosíme o Vaše pochopenie. Ďakujeme Vám za dodržiavanie predpisov a prajeme Vám príjemný pobyt v centre Národného parku schlossORTH.
 
Informácie o aktuálne ponúkaných exkurziách v malých skupinách po súši a na vode nájdete na webovej stránke a prostredníctvom e-mailu: schlossorth@donauauen.at.
 
Oblasť Národného parku je otvorená pre individuálne výlety bez sprievodcu v súlade s oficiálnymi požiadavkami a predpismi ochrany prírody.

..........................................................................................................................................................................................................................................

Národný park Donau-Auen (Dunajské luhy) sa rozprestiera medzi európskymi hlavnými mestami Viedňou a Bratislavou a chráni posledné veľké územie pririečnej lužnej krajiny v strednej Európe. Životodarnou tepnou tohto územia je prirodzený tok Dunaja, ktorý vytvára životné prostredie pre mnohé vzácne rastliny a živočíchy. Ponuka vzdelávania v národnom parku je pestrá a rôznorodá: počas peších túr, či splavoch vás skúsení sprievodcovia zasvätia do tajov čarovnej prírody Dunajských luhov.
Nové pohľady na Dunajské luhy aj s podrobnými informáciami sú návštevníkom k dispozícii v Centre národného parku - v zámku ORTH (schlossORTH Nationalpark-Zentrum), v obci Orth/Donau.

"Slovenské dni” v Národnom parku v roku 2020

Mimoriadna ponuka pre návštevníkov zo Slovenska v termínoch
13. júna, 27. júna, 5. júla, 25. júla, 8. augusta, 29. augusta, 1. septembra, 15. septembra, 3. októbra, 17. októbra a 1. novembra 2020 (počas slovenských štátnych sviatkov a vybraných sobôt) v návštevníckom Centre národného parku (schlossORTH Nationalpark-Zentrum), Orth an der Donau (len 35 km od Bratislavy!):

Prehliadka výstavy "DonAUräume” (tématika NP) so slovenským sprievodcom, informačný materiál v slovenčine.
Začiatky prehliadok v slovenčine: o 10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30 a 16.30 hodine.
Miesto stretnutia: zámok (schlossORTH) - vstupná hala, dĺžka prehliadky so sprievodcom: ca. 1 hod.
Vo vstupnom je zahrnutá aj individuálna prehliadka vyhliadkovej veže a zámockého ostrova s podvodnou pozorovateľňou (plán s popisom jednotlivých stanovíšť dostanete tiež v slovenskom jazyku pri vstupe).
Celková dĺžka pobytu: min. 2,5 hodiny.

Zľavnené vstupné počas týchto dní: až 20% v porovnaní so stálymi cenami!
Celková výška vstupného:
dospelí: € 8, 80
deti a mládež od 6 do 19 rokov, študenti: € 4,80
rodinná vstupenka (2 dospelí, 2 deti): € 18,40

Prihlásenie vopred v uvedené dni nie je potrebné.

V prípade Vášho záujmu o prehliadky (schlossORTH) alebo exkurzie pre skupiny v slovenskom jazyku nás kontaktujte na uvedenej e-mailovej adrese.

Ďalšie informácie (v nemeckom jazyku) získate na adrese:

schlossORTH Nationalpark-Zentrum
A-2304 Orth/Donau
Tel.: 0043-2212-3555
e-mail: schlossorth@donauauen.at

Na Vaše e-maily alebo dopisy Vám odpovieme prípadne aj v slovenskom jazyku.

Liebe Nationalparkgäste!

Wir freuen uns, Sie wieder im schlossORTH Nationalpark-Zentrum begrüßen zu dürfen.

Die neuen Öffnungszeiten sind bis auf Weiteres: Montag bis Freitag 12 - 18 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertage 9 - 18 Uhr.

Zum Schutz aller Gäste sowie unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten Sicherheitsmaßnahmen:
In allen Innenräumen des Schlosses ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erforderlich, Kinder bis zum 6. Lebensjahr sind ausgenommen. Im gesamten Areal ersuchen wir um Einhaltung eines Abstandes von mindestens einem Meter gegenüber anderen Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt mit Ihnen leben. Für regelmäßiges Händewaschen und Desinfektion schaffen wir Möglichkeiten.

Aufgrund der behördlichen Auflagen ist das Angebot im schlossORTH Nationalpark-Zentrum derzeit noch eingeschränkt. Möglich ist der Besuch von Auerlebnisgelände Schlossinsel, Nationalparklounge und der neuen Ausstellung „Im Aufwind. Die Rückkehr der Seeadler“ im Aussichtsturm, innerhalb der Gebäude gilt dort eine Zutrittsbeschränkung für maximal 5 Personen gleichzeitig. Führungen durch die Austellung DonAUräume werden aktuell nicht abgehalten, dafür bitten wir um Verständnis. Wir bedanken uns, dass Sie die Regelungen einhalten und wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt im schlossORTH Nationalpark-Zentrum.

Informationen zu den zur Zeit angebotenen geführten Exkursionen in Kleingruppen zu Lande und zu Wasser erhalten Sie hier auf der Webseite, unter Tel. 02212/3555 sowie per E-Mail schlossorth@donauauen.at. Unsere Nationalparkrangerinnen und -ranger wurden entsprechend den
COVID 19 - Bestimmungen in einem eigenen Seminar geschult und unterwiesen. Die Durchführung von Exkursionen erfolgt demnach kontaktlos und unter Einhaltung des geforderten Mindestabstandes. Bitte folgen Sie den Unterweisungen der Rangerin/des Rangers.

Für individuelle Ausflüge ohne Führung steht Ihnen das Nationalparkgebiet nach Maßgabe der behördlichen Auflagen und Naturschutzregelungen offen.

Podujatia VšETKO

Angebote für

Rss
Su, 31.05.2020

Tschaikenfahrt und Auspaziergang (Kombitour)

Details und Anmeldeinfo
Su, 31.05.2020

Tschaikenfahrt und Auspaziergang (Kombitour)

Ausgebucht

Das schlossORTH Nationalpark-Zentrum

Unser "Tor zur Au": Zugleich Nationalparkinfostelle und beliebtes Ausflugsziel für Groß und Klein. Ab 16. Mai bis
1. November täglich geöffnet.
Kontakt: Tel. +43 2212/3555, schlossorth@donauauen.at

Weitere Informationen

Naturschutz im Nationalpark

Der Nationalpark Donau-Auen bewahrt die letzte größere zusammenhängende Flussauenlandschaft in Mitteleuropa. Lebensraum-Entwicklung und Artenschutz zählen zu seinen Aufgaben.

Weitere Informationen

Presse-Service und
Fotodownload

Für Pressekontakte sowie unsere Partnerbetriebe stehen aktuelle Aussendungen und eine Fotogalerie in Druckqualität zur Verfügung! Weiters finden unsere Gäste hier Fotoalben der letzten Nationalparkveranstaltungen.

Weitere Informationen

Sanierung des Marchfeldschutzdammes

Der Schutzdamm wird seitens viadonau und WGM auf Stand der Technik saniert. Hier finden Sie Information zum Projekt und zu den Auswirkungen auf die Radrouten bzw. Wanderwege im Nationalparkgebiet.

Weitere Informationen

Krátke video o Národnom parku všetky videá

Newsletter

Abonnenten erhalten alle 3-4 Wochen aktuelle Informationen über laufende Projekte im Nationalpark, Aufgaben und Ziele, saisonale Besonderheiten sowie aktuelle Angebote und Veranstaltungen.

Mit dieser Anmeldung erklären Sie sich einverstanden, elektronische Zusendungen des Nationalpark Donau-Auen zu erhalten (Datenschutzerklärung). Die E-Mail Adresse muss durch einen Aktivierungslink bestätigt werden, den Sie per E-Mail erhalten.

Die Registrierung kann jederzeit über den Link „Newsletter abmelden“ im Fuß des Newsletters gekündigt werden.

Ďalšie online - ponuky Národného parku Donau-Auen

Online-Blog

Aktuality týkajúce sa Národného parku nájdete na našom blogu:

blog.donauauen.at

Infothek

Zbierka zaujímavÝch dokumentov o Národnom parku:

infothek.donauauen.at

Junior-Ranger

Buď súčasťou nášho tímu a zapoj sa aktívne do procesu ochrany prírody!

juniorranger.donauauen.at

Prázdninové tábory / projektové dni

pre deti, rodiny, spolky a školy, individuálna možnosť objednávok!

camps.donauauen.at

Hospodársky partner

Podporované prostredníctvom:

Bund, Land Niederösterreich sowie Europäische Kommission.